Verden uden for den enkelte virksomhed får med ISO 45001 langt mere at skulle have sagt om virksomhedens arbejdsmiljø, og det kan sikre virksomhedens overlevelse

Det er egentlig bare en af kapitalismens naturlove: Kan kunderne ikke lide lugten i bageriet, køber de deres brød et andet sted. Med den nye arbejdsmiljøstandard ISO 45001 skal virksomhederne lave en interessentanalyse som led i certificeringen og i denne analyse forholde sig til, hvad omverden og interessenter forventer af virksomheden på arbejdsmiljøområdet i de kommende år. På godt dansk betyder det, at man skal spørge andre, hvordan de egentlig synes, man som virksomhed skal sikre sine medarbejdere og andre, der arbejder for virksomheden (underleverandører, osv).

“Hvis jeg som mindre virksomhed på Falster vil gøre mig gældende, så må jeg tilpasse mig Femern-byggeriets krav for at få mine ordrer”

Stigende pres fra omverdenen

Andres forventninger til virksomhedens evne til at opføre sig ordentligt har haft stigende betydning igennem en årrække. ISO 45001 er med til at understøtte en global tendens:
“Presset kommer. De samme, store internationale virksomheder træder i øjeblikket speederen i bund og siger: Vi vil ikke slås i hartkorn med virksomheder, der ikke opfører sig ordentligt,” påpeger Kristian Glæsel. Han har været projektleder for den internationale arbejdsgruppe, der har fremelsket den nye standard for arbejdsmiljø og er direktør for konsulentbureauet Glæsel HSEQ Management.

Vil du vide mere om ISO 45001?
Hør mere om ISO 45001 på ArbejdsmiljøNET i Kolding den 14. – 16. maj, hvor Kristian Glæsel, direktør i Glæsel HSEQ, holder et oplæg om standarden. 

Kundepleje plus

Man kan godt betragte ISO 45001 som god, gammeldags kundepleje. Men det er også mere end det. Kunderne og interessenterne bliver inviteret med helt om i bagbutikken, så de kan kigge med og se, om mester og svende i ovennævnte bagerbutik arbejder sikkert og sundt. I gamle dage behøvede virksomheder ikke konkurrere på ordnede forhold i baglokalet, blot varerne i udstillingsvinduet var indbydende og lækre. Sådan er det ikke længere.
“Som virksomheder vil vi godt have et godt forhold til alle dem omkring os. Det er meningen med at lave interessentanalysen, og det er helt centralt for alle virksomheder. Hvis ikke man har et godt forhold til sine omgivelser, så overlever man ikke,” erklærer Kristian Glæsel.

Ledelsen kan vælge

ISO 45001 giver i sig selv ingen garanti for, at en virksomheds arbejdsmiljø er i verdensklasse, slår Kristian Glæsel fast. For hvordan ledelser vælger at agere har ISO 45001 selvfølgelig ikke hånd- og halsret over. Men standarden sørger for, at der bliver kastet lys på de mulige problemer med arbejdsmiljøet. Det gælder også konflikter mellem et ønske om profit og muligheden for at skabe et godt arbejdsmiljø. Med interessentanalysen kan man bl.a. afdække risici for, at et dårligt arbejdsmiljø kommer til at koste kunder både på kort og på længere sigt.

Læs også: Ikke flere ligegyldige lyserøde gardiner 

Arbejdsmiljø på højkant

I nogle firmaer kan ledelsen blive konfronteret med, at de tjener penge, men sætter arbejdsmiljøet på højkant. Det kan gå an forretningsmæssigt, så længe kunderne holder mere af den lave pris end af sikre og sunde medarbejdere. Men der bliver altså flere og flere kunder, som man vil skyde fra sig, hvis man holder sig til at konkurrere på pris.
“Tag nu tunnelbyggeriet i Femern Bælt som eksempel. Hvis jeg som mindre virksomhed på Falster vil gøre mig gældende, så må jeg tilpasse mig Femern-byggeriets krav for at få mine ordrer,” siger Kristian Glæsel.
Tankegangen spirer frem rundt om på hele kloden. Sådan skal det også være. Især da i et land som Danmark. Samfundet har råd til det. Og vi sparer menneskeliv, slår Kristian Glæsel fast.

Ja tak fra LO

I Danmark har LO ifølge Kristian Glæsel taget godt imod ISO 45001, og LO har i øvrigt også været med i processen med at lave standarden.
“LO er stærk fortaler for ISO 45001, fordi de godt kan se fordelen for den enkelte medarbejder – at ISO 45001 kan hjælpe medarbejdere til en bedre hverdag,” siger Kristian Glæsel.

AMO’er skal være aktive

Standarder er ellers – uretmæssigt ifølge Glæsel – blevet beskyldt for ikke at være medarbejderinddragende.
“Det er en myte og en misforståelse,” understreger han, og det skyldes, at kritikerne aldrig selv har læst standarden. Det er direkte beskrevet, at man skal involvere medarbejderne. AMO skal være mindst lige så aktiv som hidtil. De vil måske blot opleve en øget interesse fra ledelsen denne gang.

Info: ISO 45001 afløser nu OHSAS 18001

ISO 45001 har samme struktur som alle de andre ISO’er. Arbejdsmiljøcertificering bliver dermed nemmere at integrere i virksomhedens øvrige arbejde med standarder. Hør Kristian Glæsel fortælle om ISO 45001 på ArbejdsmiljøNET i Kolding den 14. – 16. maj.

Læs også: 14 anbefalinger til en styrket arbejdsmiljøindsats