Ny indsat for at få styrket antallet af beskæftigede seniorer er måske på vej.

Regeringen har stillet forslag om, at seniorer, som opfylder de almindelige betingelser for fleksjob, med det samme kan starte i et fastholdelsesfleksjob på deres arbejdsplads. Vedtages lovforslaget, skal seniorer med seks år eller derunder til folkepensionsalderen ikke længere opfylde de særlige betingelser for at komme over i et fastholdelsesfleksjob, dvs. dokumentation for at de har været ansat 12 måneder under
overenskomstens sociale kapitel eller på særlige vilkår.

Læs mere om forslaget på folketingets hjemmeside via dette link: https://bm.dk/nyheder-presse/nyheder/2019/11/lovforslag-seniorer-kan-hurtigt-komme-i-fleksjob-paa-deres-nuvaerende-arbejdsplads/