Skal man mobning på arbejdspladsen til livs, må man gøre en indsats for at løse konflikten bag. Det mener erhvervspsykolog Bo Frederiksen, der til dette års konference fortalte om, hvordan man med forebyggende arbejde kan komme ubehagelighederne til livs

Mistrivsel på arbejdspladsen koster hvert år samfundet dyrt. Trives man ikke på jobbet, er der nemlig øget risiko for sygefravær – og det koster ifølge en undersøgelse fra Dansk Arbejdsgiverforening samfundet 46 mia. kroner om året.

At sikre sig, at medarbejderne trives på jobbet, er dermed ikke kun en god forretning for virksomheden, men også for samfundet generelt, og ifølge erhvervspsykolog Bo Frederiksen bør man starte arbejdet med at eliminere mobning på arbejdspladsen.

  • Konflikter og interessemodsætninger er en naturlig del af alle arbejdspladser. Det er evnen til at håndtere dem, der bliver afgørende for kvaliteten af vores arbejde, vores trivsel og velvære. Spørgsmålet om skyld kommer dog ofte i vejen for handling, og det er altså ikke godt, for det stopper løsningen af problemet. I stedet for at kigge på personen, skal der derfor kigges nærmere på funktionen og de arbejdsopgaver, der giver anledning til konflikter, fortæller Bo Frederiksen, der til ArbejdsmiljøNETs seneste årskonference gav en grundig indføring i forebyggelsen af mobning på arbejdspladsen.

Uløste konflikter er kernen

Bo Frederiksen har siden 2002 arbejdet som selvstændig i virksomheden Frederiksen Consult, der tilbyder erhvervspsykologisk rådgivning med fokus på mobning og forebyggelse af konflikter. Omdrejningspunktet er mobning med arbejdsmiljøvinklen. Bo Frederiksen har arbejdet med mobning de sidste 12 år tæt sammen med forsker Eva Gemzøe Mikkelsen fra Syddansk Universitet for at blive klogere på mobningen og årsagerne hertil.

Gennem årene har han oplevet et skifte i forståelsen – og ikke mindst håndteringen af mobning på arbejdspladsen. Da mobning på arbejdspladsen først kom på dagsordenen, var der næsten ikke, der kunne tro på, at det forekom, hvor man i dag har accepteret, at det kan være et problem på de danske arbejdspladser.

  • Mobning er en lige så stor del af en effektiv og krævende arbejdsplads, som stress er. Konflikter og mobning bliver nødt til at ses som tætknyttede elementer, da uløste konflikter er årsagen til mobning. På mange arbejdspladser forventes det, vi samarbejder og skaber indbyrdes afhængighedsforhold, som en stor del af hverdagen, og derfor vil mobning og konflikter netop aldrig komme til at forsvinde af sig selv, forklarer psykolog Bo Frederiksen.

Forebyggelse frem for forekomst
Selvom det altså er essentielt at få styr på eventuelle udfordringer med mobning på arbejdspladsen, er det dog meget et vanskeligt emne at arbejde konstruktivt og fremadrettet med.

Ifølge Bo Frederiksen har mange arbejdspladser holdningen, at mobningen ikke er noget, der skal arbejdes nærmere med – det skal simpelthen bare stoppes. Men det er ifølge Bo Frederiksen en misforstået måde at håndtere udfordringen på. Da risikoen for mobning opstår ved konflikter og uenigheder, skal arbejdet med at stoppe mobningen derfor starte med forebyggelsen af konflikter og uenigheder ved hjælp af redskaber.

  • Det er ikke nok at fokusere på forekomst, men er nødvendigt i stedet at kigge på forebyggende tiltag. I arbejdsmiljøarbejdet er det derfor essentielt, at vi skifter vores fokus fra at ville rette på den ”skyldige” til at ville finde årsagen bag, at kollegerne synes, det er okay at hakke på hinanden, slutter Bo Frederiksen.

Tre tips til arbejdet med mobning:

  1. Udarbejd en politik for mobning på arbejdspladsen. På den måde er alle klar over, hvad der skal igangsættes, hvis udfordringen skulle opstå. Politikken skal indeholde en definition, en hensigtserklæring, en appel og en beskrivelse af håndtering og muligheder for hjælp.
  2. I forebyggelsesarbejdet er det vigtigt at sørge for, at alle på arbejdspladsen er bevidste om, hvad deres adfærd som vidner betyder for det videre forløb.
  3. Risikozonerne for konflikt er i arbejdssituationer og ved samarbejde og opgaver, hvor vi kommer til at opleve andre som en hindring for det, vi selv skal gøre, eller hvor vi oplever, at den anden svigter. Identificer de mulige konflikter på arbejdspladsen.