Som opfølgning på den nye arbejdsmiljølov har regeringen besluttet at samle reglerne for det
psykiske arbejdsmiljø i en ny bekendtgørelse.

Der lægges ikke op til en ændring af de gældende regler, men alene at samle reglerne i én bekendtgørelse, for at være mere tydelig i beskrivelsen og synliggørelsen af de gældende regler og praksis på området.

Arbejdstilsynets praksis inden for det psykiske arbejdsmiljøområde vil ligeledes blive præciseret og tydeliggjort. Fokus vil for eksempel være problemer med stor arbejdsmængde og tidspres, uklare krav i arbejdet, høje følelsesmæssige krav og arbejdsrelateret vold

Læs mere på folketingets hjemmeside via dette link: https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/beu/bilag/72/index.htm