Der har netop været et udkast til uddannelsen i høring. Og vi har fra ArbejdsmiljøNET afgivet et høringssvar, hvor vi byder den nye uddannelse velkommen. Vi synes, at det kan være et kompetenceløft til området.

SDU understreger, at forudsætningen for, at uddannelsen realiseres, er, at der kan dokumenteres opbakning til initiativet, og at uddannelsens indhold matcher samfundets behov for videre uddannelse inden for arbejdsmiljø.

Som forening mener vi helt klart, at behovet er der, og derfor har vi også tilbudt os som samarbejdspartner i den nye uddannelse og vi vil også opfordre til, at medlemmerne tager godt imod tilbuddet om en ny kompetencegivende uddannelse.