Strategien skal sikre, at virksomhederne får den nødvendige forskning og viden om arbejdsmiljø, så de kan styrke deres forebyggelse af det gode arbejdsmiljø.

Fremover skal forskningen prioriteres ud fra følgende tre parametre: Omfanget af et arbejdsmiljøproblem eller potentiale, udfyldning af videnshuller på arbejdsmiljøområdet og de nationale mål for arbejdsmiljøet understøttes.

Du kan læse mere om den nye strategi på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.