Efter et intenst forhandlingsforløb faldt den nye aftale om ret til tidlig pension på plads.

Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti har indgået aftalen, som giver danskere, der har været et vist antal år på arbejdsmarkedet en ret til at på tidligere pension. Har man været på arbejdsmarkedet i 42 år, får man således et års tidligere pension, mens 43 års arbejde giver to år og 44 år giver tre års tidligere pension.

Under valgkampen blev pensionsaftalen lanceret som en ret til pension for nedslidte. Men samtidig ønskede Socialdemokratiet udelukkende objektive kriterier for tildelingen. De to parametre er delvist modstridende, og det har oppositionen brugt som argument mod aftalen.

Regeringen har gjort aftalen til en rettighed fremfor spørgsmålet om, hvorvidt man er nedslidt eller ej. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard sagde sådan her i et interview til ArbejdsmiljøNet:

”Vi har lagt vægt på, at man ikke skal møde op hos kommunen for at bevise, at kroppen er ved at være slidt ned. Det er hverken sagsbehandlerens eller lægens vurdering, der skal afgøre retten til tidlig pension.”

Det er altså alene antallet af år, der afgør om en medarbejder har ret til at gå på tidlig pension, og ikke graden af nedslidning. Derfor bør en medarbejder, som nærmer sig pensionsalderen og har været mange år på arbejdsmarkedet – og føler sig nedslidt – overveje om Seniorpension kunne være en mulighed i stedet for den nye ordning om tidlig pension.