• To Personer - High Five

Hør om arbejdspladsen efter corona

03/18/2021|

Onsdag den 24. marts klokken 14 holder ArbejdsmiljøNET et webinar med en af landets førende eksperter i digital transformation om fremtidens arbejdsplads. Digital Hub professor og professor MSO på Aalborg Universitet Claus Rosenstand fra ...

  • Sikkerhedshjelm - ArbejdsmiljøNET

Årskonferencen udskudt til 2022

02/15/2021|

Sæt kryds i kalenderen for næste år allerede nu. Årskonferencen er rykket til den 26.-28. april 2022. Corona-nedlukningerne er her i februar desværre stadig en realitet, og forskellige mutationer er muligvis på fremmarch. I flere ...

  • APV i en krænkelsestid

APV i en krænkelsestid

12/18/2020|

Debatten om krænkelser og sexisme har øget bevidstheden om et godt arbejdsmiljø, og værktøjet til at gøre noget konstruktivt er lige ved hånden. “På nogle arbejdspladser bruges APV’en ikke aktivt som værktøj i arbejdet med ...

  • Arne fik ret til pension

Så fik Arne ret til pension

10/12/2020|

Efter et intenst forhandlingsforløb faldt den nye aftale om ret til tidlig pension på plads. Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti har indgået aftalen, som giver danskere, der har været et vist antal år på ...

  • Bedre Psykisk Arbejdsmiljø

Bedre psykisk arbejdsmiljø kommer i fokus!

10/07/2020|

I sidste uge kom Beskæftigelsesministeriets nye bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1406 Den har været længe ventet i virksomhederne. Og nu er vi i gang med at læse den grundigt igennem. Formålet er at gøre reglerne ...